logo
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
Chăm sóc sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi
54 Trường Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 28/02/2024
Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Chào giá Bảo trì website của bệnh viện đa khoa Đức Giang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 24/01/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Dụng cụ phẫu thuật mạch máu AVF

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 16/01/2024
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư nha khoa năm 2024;

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 12/01/2024
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Bộ tim phổi nhân tạo cho năm 2024

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 05/01/2024
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Chào giá Bảo trì website của bệnh viện đa khoa Đức Giang với nội dung cụ thể như sau: I.   

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 08/01/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận tài liệu (cấu hình kỹ thuật + Catalogue) của các trang thiết bị y tế để tham khảo xây dựng tính năng và

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 04/01/2024 12:00:00 SA
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận tài liệu (cấu hình kỹ thuật + Catalogue) của các trang thiết bị y tế để tham khảo xây dựng tính năng và

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 04/01/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng  giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 29/12/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư tán sỏi niệu quản năm 2023

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 21/12/2023
Kính gửi: Các đơn vị tư vấn tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang kính mời Quý công ty tham gia chào giá dịch vụ tư vấn cho dự toán mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất từ nguồn thu của Bệnh viện năm 2024

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 20/12/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư can thiệp mạch vành

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 20/12/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho gói thầu: Chào giá vật tư sửa chữa điều hòa tại bệnh viện đa khoa Đức Giang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 19/12/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị bằng nguồn thu của đơn vị năm 2023

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 14/12/2023
Kính gửi: Các đơn vị tư vấn tại Việt Nam Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-SYT ngày 13 tháng 12 năm 2022 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở y tế Hà Nội

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 13/12/2023
Kính gửi: Các đơn vị tư vấn tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang kính mời Quý công ty tham gia chào giá dịch vụ tư vấn cho dự toán mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao – hóa chất từ nguồn thu của Bệnh viện năm 2023

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 08/12/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư tán sỏi niệu quản năm 2023;

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 06/12/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống máy chụp mạch Philips- FD20

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 04/12/2023 12:00:00 SA
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Dụng cụ phẫu thuật nội soi

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 01/12/2023 12:00:00 SA
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị bằng nguồn thu của đơn vị năm 2023

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 30/11/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm bổ sung y dụng cụ dùng cho Phòng mổ năm 2023;
Bài viết mới nhất
29/02/2024 / benhvienducgiang
Ghép tạng là phương pháp điều trị cuối cùng và hiệu quả cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối bằng cách lấy tạng của người hiến để ghép cho người bệnh. Ngoài thận và gan có thể hiến tặng khi người hiến còn sống, hầu hết các mô và tạng khác chỉ được lấy và ghép cho người bệnh khi người hiến mô, tạng đã chết, chết não. Một người chết não hiến tạng có thể cứu sống cho hơn 10 người khác.
28/02/2024 / benhvienducgiang
Ung thư buồng trứng là một trong những nguyên nhân gây ra tỷ lệ tử vong đứng thứ 4 trong các bệnh lý ung thư ở nữ giới. Bệnh để lại những hậu quả nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt nguy cơ tử vong rất cao nếu như phát hiện và điều trị muộn
28/02/2024 / benhvienducgiang
May mắn không phải ai cũng có!Trong đợt nghỉ Tết vừa qua, các bác sĩ khoa Ngoại thận tiết niệu - Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp bệnh nhân khá may mắn. Bệnh nhân nam 15 tuổi, vào viện vì sưng đau bìu trái ngày thứ 2.
28/02/2024 / benhvienducgiang
Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Chào giá Bảo trì website của bệnh viện đa khoa Đức Giang
27/02/2024 / benhvienducgiang
Sáng 27/2, tại Hội trường tầng 2 nhà A, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024).
Tin đã đăng

Hình ảnh

/Images/companies/Đoàn Thanh Niên/IMG_1759.JPG

Đoàn thanh niên

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/PCDCOVID/48cd96805233936dca227.jpg

Phòng chống dịch bệnh

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/Tuthientinhnguyen/8a5a99ed5d5e9c00c54f21.jpg

Từ thiện

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/THIDUA/fa9567a5a31662483b071.jpg

Thi đua khen thưởng

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/Hoatdongdoanthe/bc4eda261e95dfcb868414.jpg

Hoạt động đoàn thể

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/hoatdongchuyenmon/2312f4bf300cf152a81d22.jpg

Hoạt động chuyên môn

http://benhviendaihocyhanoi.com/ http://www.bachmai.gov.vn http://www.benhvien103.vn http://benhvien108.vn/ http://benhviendaihocyhanoi.com/ http://www.bachmai.gov.vn BV Đức Giang Bệnh viện Việt Đức Bộ Y tế Benh vien 108 Báo Sức khỏe và Đời sống Bệnh viện phụ sản trung ương Báo điện tử Dân trí http://benhvienducgiang.com So Y te

Thông tin liên hệ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
54 Trường Lâm, Phường Đức Giang ,Long Biên, Hà Nội
bvdkdg@benhvienducgiang.com
http://benhvienducgiang.com
Phòng CTXH: 0986.953.505
Đăng ký khám qua tổng đài: 1900.292919
Hotline:  0966.381.616

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2017 © benhvienducgiang.com