logo
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
Chăm sóc sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi
54 Trường Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 28/09/2023
Kính gửi:Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn CNTT Bệnh viện Đa khoa Đức Giang gửi lời chào trân trọng tới các Quý Công ty. Hiện nay, bệnh viện đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT cho hạng mục: “Thuê hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (RIS - PAS)

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 28/09/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:Mua sắm linh kiện,vật tư sửa chữa,lắp đặt ổ Oxy,khí nén,khí hút cho hệ thống khí y tế chuẩn Anh Quốc

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 27/09/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm tủ lạnh cho các khoa phòng

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 25/09/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho máy thận nhân tạo 4008S V10

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 25/09/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp điều hòa tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu mua sắm điều hòa ( có chi tiết đính kèm). để có tài liệu tham khảo xây dựng thông số yêu cầu kỹ thuật của từng loại điều hòa.

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 22/09/2023 12:00:00 SA
THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị tư vấn tại Việt Nam Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-SYT ngày 13 tháng 12 năm 2022 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2023 cho

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 22/09/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị tư vấn tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá tư vấn để tham khảo xây dựng lập cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán chi tiết cho các trang thiết bị y tế

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 20/09/2023
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (BSC-KPI) nhằm xác định rõ các mục tiêu, cách thức thực hiện và đo lường kết quả công việc dựa vào các chỉ số cụ thể tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang năm 2023;

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 20/09/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ (Lần 2) Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo dưỡng máy chụp cắt lớp Optima CT 660/ Hãng sx: GE

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 15/09/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Vật tư can thiệp mạch não, mạch tạng năm 2023;

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 15/09/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo dưỡng máy chụp cắt lớp Optima CT 660/ Hãng sx: GE

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 14/09/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhân sự Bệnh viện đa khoa Đức Giang đang có kế hoạch tổ chức chấm công vân tay để phục vụ công tác quản lý nhân sự;

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 14/09/2023 12:00:00 SA
THƯ MỜI BÁO GIÁ Kính gửi: Quý công ty Căn cứ kế hoạch đầu tư của đơn vị; Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu thuê phần mềm quản lý tài sản phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT của bệnh viện đa khoa Đức Giang. Đề nghị các đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân báo giá cạnh tranh để bệnh viện thực hiện các bước đấu thầu theo quy định.

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 13/09/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:Mua sắm linh kiện,vật tư sửa chữa cho ống nội soi tuyền liệt tuyến Hawk

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 13/09/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: : Gói thầu sửa Ống soi đại tràng Pentax/ Nhật

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 12/09/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu mua sắm các vật tư, hóa chất (danh mục chi tiết đính kèm). Để có tài liệu tham khảo xây dựng thông số yêu cầu kỹ thuật

Thư mời chào giá tư vấn lập cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết; Tư vấn thẩm tra cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết; Thẩm định giá thiết bị
Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 13/09/2023
THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị tư vấn tại Việt Nam Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-SYT ngày 13 tháng 12 năm 2022 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2023 cho

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 08/09/2023
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm y dụng cụ dùng cho Phòng mổ năm 2023;

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 30/08/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:Mua sắm linh kiện,vật tư sửa chữa cho máy sàng lọc thính lực EchoScreen III(Mã 012625)

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 30/08/2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:Mua sắm linh kiện,vật tư sửa chữa cho máy li tâm Hettich(model:Mikro185).Máy đo huyết áp AC-05P.Nồi hấp VSC-360.Máy giặt Primus(model: RX520N)
Bài viết mới nhất
28/09/2023 / benhvienducgiang
Kính gửi:Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn CNTT Bệnh viện Đa khoa Đức Giang gửi lời chào trân trọng tới các Quý Công ty. Hiện nay, bệnh viện đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT cho hạng mục: “Thuê hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (RIS - PAS)
28/09/2023 / benhvienducgiang
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:Mua sắm linh kiện,vật tư sửa chữa,lắp đặt ổ Oxy,khí nén,khí hút cho hệ thống khí y tế chuẩn Anh Quốc
28/09/2023 / benhvienducgiang
Kính mời: Anh/chị tham dự "Hội nghị khoa học lần thứ II - Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập bệnh viện" - Khai mạc: 08h20 ngày 30 tháng 09 năm 2023 - Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà A, Bệnh viện đa khoa Đức Giang Rất hân hạnh được đón tiếp!
27/09/2023 / benhvienducgiang
YÊU CẦU BÁO GIÁ Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm tủ lạnh cho các khoa phòng
27/09/2023 / benhvienducgiang
Sáng 26/9, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Sở Y tế đã tổ chức Hội thảo về quản lý kháng sinh tại bệnh viện từ lý thuyết đến thực hành và lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Trường Đại học Dược Hà Nội.
Tin đã đăng

Hình ảnh

/Images/companies/Đoàn Thanh Niên/IMG_1759.JPG

Đoàn thanh niên

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/PCDCOVID/48cd96805233936dca227.jpg

Phòng chống dịch bệnh

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/Tuthientinhnguyen/8a5a99ed5d5e9c00c54f21.jpg

Từ thiện

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/THIDUA/fa9567a5a31662483b071.jpg

Thi đua khen thưởng

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/Hoatdongdoanthe/bc4eda261e95dfcb868414.jpg

Hoạt động đoàn thể

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/hoatdongchuyenmon/2312f4bf300cf152a81d22.jpg

Hoạt động chuyên môn

http://benhviendaihocyhanoi.com/ http://www.bachmai.gov.vn http://www.benhvien103.vn http://benhvien108.vn/ http://benhviendaihocyhanoi.com/ http://www.bachmai.gov.vn BV Đức Giang Bệnh viện Việt Đức Bộ Y tế Benh vien 108 Báo Sức khỏe và Đời sống Bệnh viện phụ sản trung ương Báo điện tử Dân trí http://benhvienducgiang.com So Y te

Thông tin liên hệ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
54 Trường Lâm, Phường Đức Giang ,Long Biên, Hà Nội
bvdkdg@benhvienducgiang.com
http://benhvienducgiang.com
Phòng CTXH: 0986.953.505
Cấp cứu: 0243.6523299
Đăng ký khám qua tổng đài: 1900.292919
Hotline:  0966.381.616

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2017 © benhvienducgiang.com