logo
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
Chăm sóc sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi
54 Trường Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 20/06/2024
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hộp khí đầu giường phòng hậu phẫu ghép thận

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 18/06/2024
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp Ống nội soi cho hệ thống nội soi bàng quang tại bệnh viện đa khoa Đức Giang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 17/06/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy tính, máy in

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 17/06/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng cấu hình kỹ thuật, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất năm 2024

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 12/06/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: : Dịch vụ sửa chữa Hệ thống nội soi Olympus tại bệnh viện đa khoa Đức Giang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 11/06/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam BBệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư can thiệp mạch vành, mạch não

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 11/06/2024
Căn cứ kế hoạch mua sắm của đơn vị; Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: Đồ vải và trang phục y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 11/06/2024
Căn cứ kế hoạch mua sắm của đơn vị; Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT gói thầu: Đồ vải và trang phục y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 10/06/2024
Kính gửi: Các công ty, đơn vị tư vấn thẩm định tại Việt Nam Căn cứ kế hoạch mua sắm của đơn vị; Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT gói thầu: Bảo dưỡng Hệ thống khí trung tâm và Hệ thống điều hòa nhiệt độ cho các khoa phòng

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 10/06/2024
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: Bảo dưỡng Hệ thống khí trung tâm và Hệ thống điều hòa nhiệt độ cho các khoa phòng

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 06/06/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua mắm máy tính, máy in

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 03/06/2024 12:00:00 SA
Kính gửi: Các đơn vị tư vấn tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá tư vấn lập cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết và báo giá tư vấn thẩm tra cấu hình thông số kỹ thuật chi tiết để tham khảo xây dựng cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán chi tiết cho mua sắm các trang thiết bị y tế năm 2024

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 31/05/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua thanh nâng ngực để phục phụ công tác chuyên môn năm 2024

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 31/05/2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư can thiệp mạch, mua sắm hóa chất xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 31/05/2024
Kính gửi: Các đơn vị tư vấn đấu thầu tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang chuẩn bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất năm 2024. Bệnh viện có nhu cầu tiếp nhận báo giá của các đơn vị tư vấn đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực thực hiện cho các gói thầu nêu trên

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 29/05/2024
Căn cứ kế hoạch mua sắm của đơn vị; Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu do phòng VTTB phụ trách phục vụ công tác chuyên môn tại Bênh viện đa khoa Đức Giang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 29/05/2024
Căn cứ kế hoạch mua sắm của đơn vị; Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT các gói thầu do phòng VTTB phụ trách phục vụ công tác chuyên môn tại Bênh viện đa khoa Đức Giang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 29/05/2024
Căn cứ kế hoạch mua sắm của đơn vị; Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT các gói thầu do phòng VTTB phụ trách phục vụ công tác chuyên môn tại Bênh viện đa khoa Đức Giang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 29/05/2024
Căn cứ kế hoạch mua sắm của đơn vị; Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu do phòng VTTB phụ trách phục vụ công tác chuyên môn tại Bênh viện đa khoa Đức Giang

Đăng bởi: benhvienducgiang   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 29/05/2024
Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 0514/2024/HĐ ĐG ký ngày 14/5/2024 giữa Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành với Bệnh viện đa khoa Đức Giang về việc bán đấu giá tài sản thanh lý
Bài viết mới nhất
20/06/2024 / benhvienducgiang
Công văn số 1743/ STP-PBGDPL ngày 30/5/2024 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
20/06/2024 / benhvienducgiang
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hộp khí đầu giường phòng hậu phẫu ghép thận
18/06/2024 / benhvienducgiang
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp Ống nội soi cho hệ thống nội soi bàng quang tại bệnh viện đa khoa Đức Giang
17/06/2024 / benhvienducgiang
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy tính, máy in
17/06/2024 / benhvienducgiang
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng cấu hình kỹ thuật, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất năm 2024
Tin đã đăng

Hình ảnh

/Images/companies/Đoàn Thanh Niên/IMG_1759.JPG

Đoàn thanh niên

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/PCDCOVID/48cd96805233936dca227.jpg

Phòng chống dịch bệnh

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/Tuthientinhnguyen/8a5a99ed5d5e9c00c54f21.jpg

Từ thiện

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/THIDUA/fa9567a5a31662483b071.jpg

Thi đua khen thưởng

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/Hoatdongdoanthe/bc4eda261e95dfcb868414.jpg

Hoạt động đoàn thể

/Images/companies/benhvienducgiang/thu vien/hoatdongchuyenmon/2312f4bf300cf152a81d22.jpg

Hoạt động chuyên môn

http://benhviendaihocyhanoi.com/ http://www.bachmai.gov.vn http://www.benhvien103.vn http://benhvien108.vn/ http://benhviendaihocyhanoi.com/ http://www.bachmai.gov.vn BV Đức Giang Bệnh viện Việt Đức Bộ Y tế Benh vien 108 Báo Sức khỏe và Đời sống Bệnh viện phụ sản trung ương Báo điện tử Dân trí http://benhvienducgiang.com So Y te

Thông tin liên hệ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
54 Trường Lâm, Phường Đức Giang ,Long Biên, Hà Nội
bvdkdg@benhvienducgiang.com
http://benhvienducgiang.com
Phòng CTXH: 0986.953.505
Đăng ký khám qua tổng đài: 1900.292919
Hotline:  0966.381.616

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2017 © benhvienducgiang.com